Co mají společného Říčky v Orlických horách, Úpice a Police nad Metují? Jsou nejčistšími obcemi Královéhradeckého kraje!

EURO P.R.


Po celý loňský rok soutěžily obce v Královéhradeckém kraji o titul "Čistá obec 2011". V pořadí 6. ročník soutěže tradičně spolupořádaly autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., Královéhradecký kraj ve spolupráci se společností ASEKOL s.r.o. a Centrem evropského projektování, příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v úterý 17. dubna 2012 v sídle Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Vítězové si odtud odnášeli nejen titul "Čistá obec", ale také finanční odměnu.

"Královéhradecký kraj je každoročním podporovatelem této soutěže, protože čisté obce logicky znamenají také čistý kraj. V takovém regionu se lépe žije, dýchá a můžeme k nám lákat turisty do krásné, zdravé přírody a čistých a upravených měst. Navíc soutěž motivuje občany třídit ještě kvalitněji a názorně jim ukazuje, že třídit se vyplácí," řekl k soutěži hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Obce byly hodnoceny ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Těmito kategoriemi byly obce do 500 obyvatel, do 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel. Při hodnocení nás zajímala výtěžnost tříděného odpadu, hustota sběrné sítě, efektivita svozu odpadů, úroveň sběru nebezpečných odpadů, bioodpadů a stavebních odpadů. Krom titulu, vítězné obce získávají také finanční odměnu," nastínil pravidla soutěže Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM.

"V kategorii do 500 obyvatel zvítězila obec Říčky v Orlických horách, v kategorii od 500 do 5000 obyvatel město Police nad Metují a v kategorii nad 5000 obyvatel vyhrálo město Úpice. To se také stalo absolutním vítězem," dodal Pešek.

Úpice zvítězila ve své soutěžní kategorii už potřetí, poprvé v roce 2008 a poté v roce 2009, a patří tak k nejúspěšnějším městům v historii soutěže. Občanům se daří vytřídit 40 % všech odpadů, které vyprodukují.

V soutěži Čistá obec 2011 byla udělena také zvláštní ocenění. Jsou to ceny pro absolutního vítěze, pro tzv. skokana roku a dále cena společnosti ASEKOL, s.r.o. udělovaná v rámci zpětného odběru elektrozařízení.

Titul Skokan roku 2011 získala malá obec ležící na okraji Českého ráje - obec Březina s pouhými 66 obyvateli. V roce 2010 se obec umístila až na 318. místě, v roce 2011 poskočila až na 28. místo, tedy o 290 příček!

"Naše obec je ekologicky zaměřená, není nám lhostejná příroda, a proto třídíme. I když přiznávám, že určitou roli v tom hraje i finanční stránka," prohlásil Libor Valenta, starosta obce Březina. ?V obci jsme třídili již dříve a veškeré náklady hradili z našeho rozpočtu. Po příchodu EKO-KOMu se naše náklady vyrovnaly a již nemusíme tolik doplácet," dodal Valenta.

Adeptem na titul skokana roku byla obec s 93 obyvateli a známé středisko zimních sportů Říčky v Orlických horách, které ?poskočily? o 109 míst oproti předchozímu roku. Obec se nakonec stala vítězem v soutěžní kategorii do 500 obyvatel a patří mezi "Čisté obce" 2011.

Tituly Čistá obec jsou ve všech kategoriích spojeny s finančním ohodnocením. První místo v každé kategorii je ohodnoceno finanční odměnou ve výši 120 000 korun, stříbrná příčka je spojena s částkou 60 000 korun a třetí místo pak s částkou 30 000 korun. Stejná odměna náleží také absolutnímu vítězi a skokanovi roku.

Zvláštní cenu společnosti ASEKOL v oblasti zpětného odběru elektrozařízení získaly za rok 2011 obec Sadová (kategorie do 500 obyvatel s finanční odměnou 15 000 korun), město Rokytnice v Orlických horách (kategorie 501 ? 5000 obyvatel s finanční odměnou 30 000 korun) a město Chlumec nad Cidlinou (kategorie nad 5001 obyvatel s finanční odměnou 45 000 korun).

"Vždy mě potěší, když vidím aktivitu a nadšení, se kterým obce a města do soutěže vstupují. Domnívám se, že to není jen kvůli finanční odměně, i když je určitě zajímavá, ale že obce a jejich občané to dělají s vědomím, že pomáhají životnímu prostředí a tedy i sami sobě," dodal krajský radní pro oblast životního prostředí Jan Tippner.

Projekt ?Čistá obec, čisté město, čistý kraj? v Královéhradeckém kraji, jehož cílem je vytvořit funkční a efektivní systém sběru a třídění odpadu a zároveň zvýšit vědomosti obyvatel o této problematice, navazuje na celostátní kampaň zajišťovanou společností EKO-KOM, a.s. Více informací je možné najít na internetových stránkách projektu - www.cistykraj.cz.

Na těchto internetových stránkách jsou také uveřejněna pravidla soutěže pro letošní rok. Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Mohou se jí zúčastnit všechny obce Královéhradeckého kraje. Došlo však ke změnám ve velikosti kategorií - v roce 2012 se soutěží v kategoriích do 300 obyvatel, od 301 do 2000 obyvatel a v kategorii nad 2001 obyvatel. Soutěží se o finanční odměnu ve výši 100 000 korun, 70 000 korun a 40 000 korun. Také v roce 2012 budou uděleny tři zvláštní ceny, a to Absolutní vítěz, Skokan roku a Cena společnosti ASEKOL.


VÝSLEDKY SOUTĚŽE ČISTÁ OBEC 2011

kategorie do 500 obyvatel
1. místo Říčky v Orlických horách
2. místo Olešnice
3. místo Třebihošť

kategorie od 500 do 5000 obyvatel
1. místo Police nad Metují
2. místo Solnice
3. místo Pec pod Sněžkou

kategorie nad 5000 obyvatel
1. místo Úpice
2. místo Hořice
3. místo Dvůr Králové nad Labem

absolutní vítěz
Úpice

skokan roku
Březina


Ceny společnosti ASEKOL

kategorie do 500 obyvatel ? Sadová
kategorie od 501 do 5000 obyvatel ? Rokytnice v Orlických horách
kategorie nad 5001 obyvatel ? Chlumec nad Cidlinou


Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

Lenka Vorlová, regionální manažerka ASEKOL s.r.o.
Tel.: 725 867 395, Eml.: vorlova@asekol.cz

foto1 foto2 foto3 foto4