Královéhradecký kraj má svou Čistou školu

EURO P.R.


Třídění odpadů může být i kreativní. Potvrzují to výsledky třetího ročníku soutěže "Třídíme s Nikitou", které byly slavnostně vyhlášeny v úterý 22. června 2010. Papoušek Nikita, maskot soutěže, při této příležitosti otevřel v ZOO Dvůr Králové také zbrusu novou naučnou stezkou o třídění a recyklaci odpadů.

Vítěze soutěže pro základní školy Královéhradeckého kraje "Třídíme s Nikitou" o titul "Čistá škola" vyhlásili společně Otakar Ruml, předseda Výboru pro životní prostřední a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, regionální manažer společnosti EKO-KOM Tomáš Pešek a zástupce ředitelky královédvorské ZOO Miroslav Špráchal. "Třídění odpadů a jejich následná recyklace je záležitost, která by měla být vlastní nám všem. Tato soutěž je podle mého názoru výbornou příležitostí, jak nenásilně upozornit nejen děti na problematiku spojenou s tříděním odpadů. V tom vidím její hlavní význam a smysl," uvedl Otakar Ruml, předseda Výboru pro životní prostřední a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Soutěžilo 21 škol
Soutěž byla vyhlášena pro školní rok 2009/2010. Děti soutěžily v týmech, které byly složeny maximálně z 15 žáků. Týmy měly za úkol vytvořit návrh na potisk kontejnerů na tříděný odpad, návrh na potisk trička a vytvořit seznam výrobků a produktů z recyklovaného odpadu. Všechny školy, které řádně odevzdaly zpracované návrhy, navíc získaly body do celorepublikové soutěže Recyklohraní. Celkově se soutěže zúčastnilo 281 žáků z 21 škol.

Co se hodnotilo?
Pro hodnocení návrhů byla sestavena hodnotící komise. U všech výtvarných nebo grafických návrhů komise hodnotila, zda návrh odpovídá zadání. Dále pak byl hodnocen nápad i kreativní a estetická
úroveň grafického zpracování. Dalším kritériem hodnocení byl dodaný seznam výrobků z recyklovaných materiálů. V tomto kritériu se hodnotilo množství uvedených výrobků a správnost uvedených odpadů, jejichž recyklací příslušný výrobek vzniká."Těší nás, že školy mají o soutěž velký zájem. Vybírali jsme z 28 projektů, které nám školy zaslaly. Všechny práce byly vydařené, a proto bylo rozhodování velmi těžké," okomentoval Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. a člen hodnotící komise soutěže.

Jaké jsou letošní výsledky?
Absolutním vítězem se stal devítičlenný pracovní tým ze Základní školy K. J. Erbena a Mateřské školy Korálka z Miletína, který získal poukaz na dvoudenní výlet do ZOO Dvůr Králové. Absolutní vítěz získal 284 bodů z maximálně možných 300 bodů. První úkol - vytvořit výtvarný nebo grafický návrh trička s námětem, který se týká třídění odpadu - nejlépe zpracovaly děti v ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín, ZŠ Nový Hrádek, ZŠ Podbřezí a ZŠ Nové Město nad Metují. "Soutěž vnímám jako možnost dát dětem šanci přemýšlet o tom, proč a jak třídit odpad. Zároveň mají možnost uplatnit své výtvarné schopnosti a zasoutěžit si," vyzdvihla smysl soutěže Radomila Zelená, ředitelka ZŠ Podbřezí. S druhým úkolem, kde měly děti vytvořit výtvarný nebo grafický návrh na potisk kontejnerů na tříděný odpad, si nejlépe poradili žáci v ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín, ZŠ Nové Město nad Metují a v ZŠ Schulzovy sady - Dvůr Králové nad Labem. Třetím úkolem bylo vytvořit seznam produktů a výrobků z recyklovaného materiálu. Nejlepší seznamy zaslaly děti ze ZŠ a MŠ Potštejn, ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí, ZŠ Nový Hrádek a také ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín. "K přihlášení do soutěže nás vedla tradice,protože jsme se zúčastnili všech ročníků této soutěže. Základ našeho družstva tvoří 4 žáci, kteří soutěží od prvního ročníku soutěže. Máme z našeho úspěchu velkou radost a doufáme, že mladší spolužáci budou v naší tradici pokračovat a budou do třídění zapojovat i své rodiny," vyjádřila se k získání titulu Stanislava Hlaváčková, zástupkyně ředitele ze ZŠ K. J. Erbena Miletín.

V ZOO mají novou stezku
U příležitosti vyhlášení výsledků soutěže byla v ZOO Dvůr Králové otevřena nová naučná stezka o třídění odpadu. "Papoušek Nikita", maskot soutěže, na stezce vysvětluje, co je recyklace a proč je tak důležité třídit odpad. "Cením si toho, že se nám podařilo tento projekt zrealizovat. Doufám, že nová stezka bude příjemným zpestřením pro návštěvníky zoologické zahrady. Třídění a recyklaci odpadů považuji za velmi důležité činnosti, doufám, že prostřednictvím stezky budeme některé návštěvníky inspirovat k tomu, aby třídit začali," uvedl Miroslav Špráchal zástupce ředitelky královédvorské ZOO. Součástí naučné stezky je i třídění elektroodpadu, což je v ČR poměrně mladý fenomén. "V ČR se staré elektrospotřebiče systematicky třídí teprve od roku 2005. V současnosti každý Čech ročně odevzdá zhruba 5,5 kg elektroodpadu, což je nejvíce ve střední Evropě. Elektroodpad je nejrychleji rostoucím druhem odpadu, a proto je velmi důležité, aby byl recyklován. Občané Královéhradeckého kraje za uplynulých pět let vytřídili přes 120 000 televizí a monitorů. Díky jejich recyklaci bylo například uspořeno tolik ropy, že by stačila osobnímu automobilu na cestu kolem světa," říká Petr Zezula, regionální zástupce ze společnosti ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu.

Třídilo se ihned
Návštěvníci akce si mohli vyzkoušet třídění odpadů ihned v ZOO. Připraveny pro ně byly různé hry s touto tématikou - například maxi domino, třídění na koloběžkách a další, které si pro děti i jejich rodiče připravila společnost EKO-KOM. Společnost ASEKOL představila speciální návěs s názvem Svět recyklace, který simuluje běžnou domácnost. Návštěvníci se tak mohli dozvědět, jak v domácnosti šetřit elektrickou energii, z čeho se skládají spotřebiče, které doma běžně používají, kam se mají odevzdat k recyklaci, když doslouží, a jiné zajímavosti.