Certifikát Enviromentálního vyúčtování


pátek 20. května 2022

Královéhradecký kraj získal ocenění v podobě certifikátu za zpětný odběr elektrozařízení za rok 2021.

Certifikát Enviromentálního vyúčtování byl Královéhradeckému kraji udělen společností ASEKOL a.s.