Exkurze - SAKO Brno, a.s.


úterý 21. června 2016

V úterý se bude konat exkurze do společnosti SAKO Brno, a.s., která zajišťuje pro město Brno a další obce činnosti s provozem systému sběru a svozu komunálních odpadů, včetně separovaných složek. Odpady zpracovává na vlastním zařízení k následnému využití a současně provozuje jednu z nejmodernějších spaloven v Evropě. Exkurze je určena pro starosty a zástupce obcí KHK, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství.