Soutěž obcí o titul "Čistá obec 2020" - vyhlášení výsledků


středa 23. června 2021

Čistá obec: Vyhrály Vernéřovice a Česká Skalice, obhájil Sedloňov

 

Hradec Králové, 23. června 2021 – Na předchozích čtrnáct ročníků navázala vyhlášením výsledků toho patnáctého soutěž Čistá obec. V ní se obce a města Královéhradeckého kraje každoročně utkávají o to, čí občané lépe třídí odpad. Jak ukázaly výsledky, v průběhu celého roku 2020 to byly obce Sedloňov, Vernéřovice a město Česká Skalice. Po loňské odmlce, kdy slavnostní vyhlášení výsledků znemožnila epidemie, se zástupci úspěšných obcí a měst sešli opět v sídle Královéhradeckého kraje. Ocenění si tak osobně mohli převzít přímo na nádvoří krajského úřadu.

 

Soutěže Čistá obec se každoročně zúčastňují všechny obce regionu zapojené do systému zpětného odběru a využití obalových materiálů, který provozuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Ta má při pořádání soutěže už od jejího začátku velkou oporu ve vedení Královéhradeckého kraje. „Třídění odpadu je dnes běžnou součástí mnoha českých domácností a tato soutěž motivuje jednotlivé obce ke zlepšování systému odpadového hospodářství. Již její patnáctý ročník je jasným důkazem, že soutěž má svůj smysl a že je důležitou součástí systému nakládání s odpady,“ řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Pavel Bělobrádek odpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství.

 

Soutěž Čistá obec se těší velkému zájmu obcí a měst Královéhradeckého kraje. Jejich občané sledují výsledky, porovnávají je se sousedními obcemi a snaží se být lepší,“ popsal regionální manažer společnosti EKO-KOM Jiří Záliš. „I díky této soutěživosti se celý region v oblasti třídění odpadů umisťuje pravidelně na čelních příčkách mezikrajského srovnání.“ Podle Záliše není úspěšnost obcí v třídění samozřejmě tak vysoká jen díky soutěži, obyvatelé kraje se chovají v rámci nakládání s odpady příkladně ekologicky i proto, že jejich region je navštěvovaným turistickým cílem a oni jsou pyšní, že je právě jejich domovem.

 

Tento důvod potvrzuje ostatně i pohled na výsledky. Většina obcí a měst umístěných na předních příčkách pořadí se nachází v turistické oblasti nebo v její blízkosti. A kdo se tedy za rok 2020 v třídění odpadů v Královéhradeckém kraji dostal lidově řečeno „na bednu“?

 

OBCE DO TŘÍ SET OBYVATEL

 

Na třetím místě kategorie těch nejmenších se za rok 2020 umístila pohraniční obec z okresu Rychnov nad Kněžnou - Bartošovice v Orlických horách. O něco lépe třídili v loňském roce odpad obyvatelé Dolního Lochova, vesničky se 46 občany, která se nachází na Jičínsku v těsné blízkosti malebných Prachovských skal. Fanfáru pro vítěze kategorie si vysloužila obec Sedloňov ležící v západní části Orlických hor nedaleko hranic s Polskem. Dvě stovky obyvatel Sedloňova tak dokázaly obhájit vítězství, kterého díky množství vytříděného odpadu dosáhly už v loňském roce. Tehdy získanou prémii obec obratem investovala do zlepšení třídění. „Za to, co jsme dostali, jsme si pořídili krásný přístřešek na popelnice,“ prozradila starostka Hana Ježková. „Všichni to v obci velmi kvitovali, tak bychom takových přístřešků chtěli vybudovat víc. Vyhrát bychom tak potřebovali ještě asi pětkrát.“ V Sedloňově by navíc chtěli třídění ještě rozšířit. K současnému rozdělování odpadu na plast, papír a sklo by zdejší obyvatelé chtěli přidat ještě kontejnery na kovy.

Stejně jako v ostatních kategoriích, i mezi nejmenšími obcemi se vyhlašuje Skokan roku, tedy obec nebo město, jehož obyvatelé se v meziročním srovnání v třídění odpadů nejvíc zlepšili. V kategorii do 300 obyvatel se jím za rok 2020 stala obec Klášterská Lhota z podhůří Krkonoš.

 

OBCE DO DVOU TISÍC OBYVATEL

 

V kategorii obcí, které mají více než tři stovky, ale zároveň méně než dva tisíce obyvatel, získala pomyslnou bronzovou medaili za třetí místo Záměl. Ta leží na Divoké Orlici nedaleko hradu Potštejn. Necelá pětistovka obyvatel žije v Podkrkonoší v obci Třebihošť, která se umístila na druhém místě. Ta byla loni na místě prvním, které pro letošek přepustila obci Vernéřovice, kde loni brali třetí místo.  Nový vítěz kategorie leží na česko-polských hranicích na Broumovsku v krásné krajině Adršpachu. „Umístění je výsledkem dlouhodobé práce vedení obce,“ konstatoval její starosta Tomáš Havrlant. „Chtěli jsme najít systém, který by stavěl na individuální odpovědnosti za tvorbu odpadů. Motivaci vidíme v tom, že si každý občan zaplatí pouze za odpad, který vyprodukuje. Kdo netřídí, špatně třídí nebo topí uhlím, ten zaplatí víc, rodiny, ve kterých se třídí, zaplatí minimální obnos.“ Zjevně úspěšný postup, který ve Vernéřovicích zvolili, ovšem podle nového zákona o odpadech pravděpodobně nebude přípustný. Varianty, které nabízí pro motivaci občanů třídit, jsou podle starosty pro obec administrativně příliš náročné a bude tedy zřejmě nutné zvolit paušální platby. „Ten, kdo je zvyklý třídit, bude pravděpodobně třídit dál, ale už neušetří peníze,“ dodává starosta, který doufá, že třeba prováděcí vyhláška k zákonu ještě možnost jednoduše motivovat občany k třídění malým obcím nějakým mechanismem ponechá.

V třídění odpadů se v této kategorii v roce 2020 zlepšili občané obce Pohoří u Dobrušky, která tak získala titul Skokan roku.

 

OBCE A MĚSTA NAD DVA TISÍCE OBYVATEL

 

V minulém ročníku byla v kategorii největších sídel kraje v třídění odpadů nejúspěšnější Solnice, která se za rok 2020 posunula na stále velmi pěkné třetí místo. Z druhého místa se může radovat osm a půl tisíce obyvatel Hořic. Titul Čistá obec si pak vydobyla Česká Skalice, pětitisícové město na břehu vodní nádrže Rozkoš. Ta se může pyšnit nejenom vítězstvím, ale zároveň největším pokrokem v třídění odpadů a tak se stala i Skokanem roku.

 

SÍŇ VÍTĚZŮ

 

Loňská novinka v rámci vyhlašování Čisté obce, tedy takzvaná Síň vítězů, kam vstupují dlouhodobě úspěšné obce, pokračuje i letos. Cti dostat se do Síně slávy se dostane těm obcím, které se ve dvou ročnících předcházejících hodnocenému období ve své kategorii umístily na jednom z prvních tří míst.  Letos vstoupily v kategorii do tří set obyvatel do Síně vítězů obce Orlické Záhoří, Sedloňov a Dolní Lochov. V prostřední kategorii pak Jílovice, Vernéřovice a Třebihošť, konečně v kategorii měst a obcí nad dva tisíce obyvatel Svoboda nad Úpou a Solnice.

 

KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY ASEKOL A ELEKTROWIN

 

Součástí soutěže Čistá obec je také ocenění obcí, kde nejlépe funguje zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů a elektrozařízení. Kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN vyhlašují ve spolupráci s Královéhradeckým krajem samostatnou soutěž pro obce, jejich občané odevzdávají největší množství použitých domácích spotřebičů, elektrických a elektronických přístrojů a zařízení.

 

V rámci kolektivního systému ASEKOL byl nejúspěšnější v kategorii do dvou tisíc obyvatel městys Podhradí. První místo v kategorii od dvou do pěti tisíc obyvatel obhájila Solnice a mezi městy nad pět tisíc obyvatel zvítězilo Vrchlabí. Speciální cenu ASEKOL za nejvyšší výtěžnost červených kontejnerů získala obec Osičky.

 

První cenu v kategorii do dvou tisíc obyvatel získal v případě kolektivního systému ELEKTROWIN městys Mlázovice, nad dva tisíce potom město Sobotka. Speciální cenu ELEKTROWIN získala obec Dubenec. Tamní obyvatelé dokázali dosáhnout v rámci zpětného odběru elektrozařízení největšího progresu.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ČISTÁ OBEC 2020“

 

Kategorie do 300 obyvatel

 

1. místo                                                                              Obec Sedloňov

2. místo                                                                              Obec Dolní Lochov

3. místo                                                                              Obec Bartošovice v Orlických horách

Skokan roku                                                                     Obec Klášterská Lhota

 

Kategorie od 301 do 2 000 obyvatel

 

1. místo                                                                              Obec Vernéřovice

2. místo                                                                              Obec Třebihošť

3. místo                                                                              Obec Záměl

Skokan roku                                                                     Obec Pohoří

 

Kategorie nad 2 000 obyvatel

 

1. místo                                                                              Město Česká Skalice

2. místo                                                                              Město Hořice

3. místo                                                                              Město Solnice

Skokan roku                                                                     Město Česká Skalice

 

Cena Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ELEKTROWIN

 

do 2 000 obyvatel                                                            Městys Mlázovice

nad 2 000 obyvatel                                                          Město Sobotka

Skokan roku                                                                     Obec Dubenec

 

Cena Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ASEKOL

 

do 2 000 obyvatel                                                            Městys Podhradí

2 000 - 5 000 obyvatel                                                    Město Solnice

nad 5 000 obyvatel                                                          Město Vrchlabí

speciální cena KS ASEKOL                                              Obec Osičky

 

 

ČISTÁ OBEC - SÍŇ VÍTĚZŮ

 

do 300 obyvatel

Obec Orlické Záhoří

Obec Sedloňov

Obec Dolní Lochov

 

301 – 2 000 obyvatel

Obec Jílovice

Obec Vernéřovice

Obec Třebihošť

 

nad 2 000 obyvatel

Město Svoboda nad Úpou

Město Solnice