Aktuality


středa 22. června 2011 - Vyhlášení výsledků soutěže škol - ZOO Dvůr Králové

Ve středu 22. 6. od 10:30 h proběhne na Ostrově Lemurů v ZOO Dvůr Králové vyhlášení výsledků soutěže základních škol "Třídíme s Nikitou" IV. ročník, kde budou oceněny soutěžní týmy, které získaly od poroty nejvíce bodů. Absolutní vítěz soutěže obdrží poukaz na dvoudenní výlet do ZOO Dvůr Králové
včetně stravy a ubytování. V rámci pobytu bude skupina provedena v ZOO místy, která jsou veřejnosti obvykle nepřístupná.

pondělí 13. června 2011 - SEMINÁŘ - Odpadové hospodářství obcí, Hradec Králové

V pondělí 13. 6. od 9:00 do 11:30 hodin se v zasedací místnosti č. 94/II LK (1. patro) na Magistrátu Města Hradec Králové (Československé armády 408) uskuteční odpadový seminář, na kterém bude možné získat aktuální informace o hospodaření s odpady v obcích, informace o kolektivních systémech a o možnostech čerpání dotací z OPŽP na úseku odpadového hospodářství. Seminář je určen pro starosty a zástupce obcí Královéhradeckého kraje, kteří se problematikou odpadového hospodářství v obcích zabývají. Seminář je zdarma. V případě zájmu se přihlaste do 9. června na email: vanicek@cep-rra.cz. V případě dotazů kontaktujte Danu Vostřezovou (tel. 724 762 096)

sobota 4. června 2011 - Akce pro veřejnost - Barevný den plný her - Vysokov

Ve Vysokově na Náchodsku se bude konat Pohádkový les. Na této akci se zůčastníme s atrakcemi, které hravou formou propagují třídění a recyklaci odpadů. Ty nejmladší čeká např. házení na desku, maxidomino, pexeso a další.

pátek 3. června 2011 - SEMINÁŘ - Odpadové hospodářství obcí, Náchod

V pátek 3. 6. od 8:30 do 11:00 hodin se v zasedací místnosti na MěÚ (Palachova 1303) v Náchodě uskuteční odpadový seminář, na kterém bude možné získat aktuální informace o hospodaření s odpady v obcích, informace o kolektivních systémech a o možnostech čerpání dotací z OPŽP na úseku odpadového hospodářství. Seminář je určen pro starosty a zástupce obcí Královéhradeckého kraje, kteří se problematikou odpadového hospodářství v obcích zabývají. Seminář je zdarma. V případě zájmu se přihlaste do 1. června na email: vanicek@cep-rra.cz. V případě dotazů kontaktujte Danu Vostřezovou (tel. 724 762 096)

pátek 3. června 2011 - SEMINÁŘ - Odpadové hospodářství obcí, Rychnov nad Kněžnou

V pátek 3. 6. od 13:00 do 15:30 hodin se v zasedací místnosti č. 208 na MěÚ (Havlíčkova 136) v Rychnově nad Kněžnou uskuteční odpadový seminář, na kterém bude možné získat aktuální informace o hospodaření s odpady v obcích, informace o kolektivních systémech a o možnostech čerpání dotací z OPŽP na úseku odpadového hospodářství. Seminář je určen pro starosty a zástupce obcí Královéhradeckého kraje, kteří se problematikou odpadového hospodářství v obcích zabývají. Seminář je zdarma. V případě zájmu se přihlaste do 1. června na email: vanicek@cep-rra.cz. V případě dotazů kontaktujte Danu Vostřezovou (tel. 724 762 096)

čtvrtek 2. června 2011 - SEMINÁŘ - Odpadové hospodářství obcí, Jičín

Ve čtvrtek 2. 6. od 13:00 do 15:30 hodin se v zasedací místnosti na MěÚ (Žižkovo nám. 18) v Jičíně uskuteční odpadový seminář, na kterém bude možné získat aktuální informace o hospodaření s odpady v obcích, informace o kolektivních systémech a o možnostech čerpání dotací z OPŽP na úseku odpadového hospodářství. Seminář je určen pro starosty a zástupce obcí Královéhradeckého kraje, kteří se problematikou odpadového hospodářství v obcích zabývají. Seminář je zdarma. V případě zájmu se přihlaste do konce května na email: vanicek@cep-rra.cz. V případě dotazů kontaktujte Danu Vostřezovou (tel. 724 762 096)

středa 1. června 2011 - SEMINÁŘ - Odpadové hospodářství obcí, Dvůr Králové nad Labem

Ve středu 1. 6. od 8:30 do 11:00 h se v zasedací místnosti na MěÚ (T. G. Masaryka 38) ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční odpadový seminář, na kterém bude možné získat aktuální informace o hospodaření s odpady v obcích, informace o kolektivních systémech a o možnostech čerpání dotací z OPŽP na úseku odpadového hospodářství. Seminář je určen pro starosty a zástupce obcí Královéhradeckého kraje, kteří se problematikou odpadového hospodářství v obcích zabývají. Seminář je zdarma. V případě zájmu se přihlaste do konce května na email: vanicek@cep-rra.cz. V případě dotazů kontaktujte Danu Vostřezovou (tel. 724 762 096)

pátek 29. dubna 2011 - Možnost podávání žádostí - obce a svazky obcí

V rámci krajského projektu mají obce a svazky obcí možnost do 29. dubna podávat žádosti na získání finanční podpory pro realizaci investic v oblasti odpadového hospodářství. Podmínky a specifikace podpory pro realizaci investic jsou uvedeny na stránkách projektu v sekci pro obce/soutěže/čistý kraj.

čtvrtek 21. dubna 2011 - Seminář - Problematika odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

V termínu 21. 4. - 22. 4. 2011 se uskuteční seminář pro zástupce obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje, kteří zajišťují výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku odpadového hospodářství.

úterý 19. dubna 2011 - Akce pro veřejnost - Barevný den plný her - Nový Bydžov

V úterý se od 9 hodin na Masarykově náměstí v Novém Bydžově uskuteční v rámci oslav Dne Země "Barevný den plný her". Zábavné třídění odpadů formou her bude určeno pro všechny věkové kategorie. Čeká na vás např. třídění na koloběžkách, házení na desku, , maxidomino, maxipexeso, vědomostní kvíz, trampolína a další.

úterý 19. dubna 2011 - Vyhlášení výsledku soutěže obcí za rok 2010

V úterý 19. dubna se dozvíme, které obce získají titul "Čistá obec" 2010 ve své kategorii. Bude vyhlášen i skokan roku a absolutní vítěz, kterým se stane obec s nejlepším součtem hodnocení dílčích kritérií - bez ohledu na rozdělení kategorií.

čtvrtek 13. ledna 2011 - Vyhlášení světového rekordu - znaky měst a obcí z odpadového materiálu

V termínu 13. -16. ledna 2011 se v areálu brněnského Výstaviště budou konat veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2011, na kterých se bude prezentovat největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů. Do světového rekordu se zapojily i realizátoři (školy) z Královéhradeckého kraje. Slavnostní vyhlášení rekordu spojené s předáváním cen proběhne ve čtvrtek 13.1.2011 od 14.00 do 15.00 hodin na hlavním pódiu veletrhu.

úterý 14. prosince 2010 - Výstava erbů - Radnice (Hradec Králové)

V rámci pokusu o světový rekord ve výrobě znaků měst ČR z odpadových materiálů, proběhne 14. 12. 2010 na Staré Radnici (č. dveří 225 a 226) vernisáž k výstavě vyrobených znaků z Královéhradeckého kraje. Vybraných 31 znaků měst a obcí bude na Staré Radnici vystaveno od 13. 12. 2010 - 7. 1. 2011. Znaky budou poté převezeny na veletrh do REGIONTOUR do Brna.

pondělí 13. prosince 2010 - Slavnostní otevření E-domku - Jičín

Na sběrném dvoře v Jičíne došlo k předání E-domku městu Jičínu a Technickým službám města Jičín. Otevřením nového uzamykatelného ocelového přístřešku pro zpětný odběr elektrozařízení se bude ve městě dobře třídit elektroodpad.

středa 8. prosince 2010 - Workshop o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ

Ve středu 8. 12. se uskuteční workshop o odpadech pro pedagogy základních a středních škol v Královéhradeckém kraji. Součástí semináře bude i diskuze a praktická exkurze do zařízení, kde se recyklují plastové odpady z komunálních a průmyslových zdrojů.