Projekt nádob

 

Podmínky zapojení

Pro zapojení do projektu musí být obec členem systému EKO-KOM. Žádat je možné pouze o konkrétní typy nádob. Jedná se o nádoby o objemu 1 100 litrů s horním výsypem pro sběr papíru a plastů, sklolaminátové zvony o objemu 1 100 litrů pro sběr bílého a barevného skla nebo dělené sklolaminátové zvony o objemu 2 100 litrů pro sběr bílého a barevného skla. Vyobrazení nabízených typů nádob naleznete zde.

Pro podání požadavku na zapůjčení nádob slouží takzvaný poptávkový list. V případě, že obec má zájem o zapůjčení nádob, je potřeba poptávkový list vyplnit a nejpozději do konce února 2010 jej podepsaný a orazítkovaný zaslat na adresu Pardubické kanceláře společnosti EKO-KOM, a.s. (EKO-KOM, a.s., Pernerova 441, 530 01 Pardubice). Požadavky došlé po uvedeném termínu nebude možné zpracovat.

Podání žádosti nevytváří nárok na přidělení nádob. Požadavky obcí budou konzultovány se svozovou firmou a mohou být kráceny z důvodů provozně-technických (logistika a systém svozu) nebo z důvodu převisu poptávky nad možnostmi projektu. Před zakoupením nádob musí být s obcí sepsána "zápůjční smlouva".