obec evidenční
číslo
počet
obyvatel
průběžné pořadí
1Q
průběžné pořadí
2Q
průběžné pořadí
3Q
průběžné pořadí
4Q
celkové
pořadí
pořadí skupina
<500
pořadí skupina
500 - 5000
pořadí skupina
>5000