soutěž obcí - navýšení odměn obcím KS ELEKTROWIN


středa 31. prosince 2014

Zvláštní ocenění v rámci soutěže o obcí je cena společnosti ELEKTROWIN, výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení. Výsledky za rok 2014 budou do 30. dubna 2015 vyhlášeny. První místa ve třech kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN jsou pro obce stanoveny: do 2 000 obyvatel, 20 000,- Kč od 2 001 obyvatel, 20 000,- Kč nejvyšší průměrná naplněnost WINTEJNERU VMS, 20 000,- Kč. Došlo k navýšení odměn pro obce z 10 000 Kč na 20 000 Kč. Výše odměn v rámci soutěže o titul "Čistá obec" (dle kategorií 1. místo 100 000 Kč, 2. místo 70 000 Kč a 3. místo 40 000 Kč, Skokan roku a absolutní vítěz 30 000 Kč) a ocenění systému kolektivního systému ASEKOL (dle kategorií 5 000 Kč, 10 000 Kč, 15 000 Kč a speciální cena 10 000 Kč) je stejná jako v předchozích letech. Více informací v sekci pro obce, http://www.cistykraj.cz/obce-souteze-soutez-obci.html.