Aktuality


středa 30. listopadu 2005 - Třídění odpadů v ZOO Dvůr Králové nad Labem

Královéhradecký krajský úřad zakoupil 8 košů na třídění odpadu pro ZOO Dvůr Králové nad Labem. Koše jsou ve tvaru zvířátek a budou sloužit pro návštěvníky zoologické zahrady.
Tým projektu pro novou sezónou připravuje osvětový program zaměřený na třídění odpadů pod názvem:"třídíme se zvířátky"

středa 23. listopadu 2005 - Jednání pracovní skupiny projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj

Dnes se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje koná jednání řídícího výboru projektu EKO-KOM - "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky".
Účastnit se jej budou zástupci Královéhradeckého kraje, jeho regionální rozvojové agentury CEP, společnosti EKO-KOM, a.s. a agentury M.C.O.M., realizátora krajské komunikační kampaně.
Předmětem jednání bude zhodnocení projektu a jeho kampaně v roce 2005, náplň a rozpočet na rok 2006 a výběrové řízení na komunikační kampaň pro rok 2006.

středa 2. listopadu 2005 - Distribuce nových nádob na bílé a barevné sklo

V průběhu tohoto a příštího týdne bude probíhat distribuce nádob na bílé a barevné sklo přidělených v roce 2005 v rámci projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj.
Seznam obcí a přidělených nádob v roce 2005 naleznete zde.

úterý 1. listopadu 2005 - Úprava webu

V současné době probíhá úprava webu, po které zde naleznete více aktuálních informací!

sobota 1. října 2005 - Sběr nápojových kartonů

Od října 2005 byl v Královéhradeckém kraji odstartován systém kombinovaného sběru nápojových kartonů a plastového odpadu.