Třídíme s Nikitou, XII. ročník 2019

Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje o titul „Čistá škola“

XII. ročník soutěže „Třídíme s Nikitou“

Smysl, cíl soutěže

Účelem soutěže je podpořit zájem o třídění odpadů žáků základních škol Královéhradeckého kraje. Nedílnou součástí je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků a zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklaci odpadů.

 

Podmínky, pravidla, propozice, ceny

1. Soutěžní úkol

 1. Navrhněte nového maskota soutěže
  • Pomozte nám vybrat nového maskota pro soutěž škol.
  • Současným maskotem soutěže je papoušek Nikita, který se vzhledem ke svému stáří už nebude účastnit dalších ročníků naší soutěže.
  • Novým maskotem by se mělo stát africké zvíře ze ZOO Dvůr Králové.
  • (přehled všech zvířat v ZOO - https://safaripark.cz/cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat)
 2. Nakreslete nebo vyrobte nového maskota soutěže
  • Vyberte africké zvíře, které podle Vás nějakým způsobem (např. zabarvením; nějakým ustáleným sloganem/příslovím/obecně známou poučkou atd.) souvisí s tématikou třídění odpadů a tuto souvislost popište několika větami. Popis přiložte na samostatném papíře ke ztvárněnému maskotovi.
  • Vybrané africké zvíře se pokuste ztvárnit v situaci, která souvisí s tříděním odpadů (není podmínkou).
  • Buďte kreativní, zapojte fantazii. Záleží pouze na Vás, jaké pojetí zvolíte.
  • Doporučený formát A3. Maskot může být zhotoven i trojrozměrně (např. ve zmenšené životní velikosti)
 3. Vymyslete a napište krátkou básničku nebo jednoduchý rým
  • Pokuste se k nakreslenému či vyrobenému maskotovi vymyslet krátkou básničku nebo jednoduchý rým nebo slogan.
  • Také můžete nového maskota pojmenovat. Vymyslet mu originální jméno (název), ale není to podmínkou soutěže.
  • Text napište čitelně, případně na počítači a přidejte ke kresbě (výtvoru).
  • Postačí opravdu krátká báseň či text (např. 4 krátké řádky)

2. Podmínky přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit skupiny žáků (maximálně 15) ze základních škol Královéhradeckého kraje. Přihlášku do soutěže vyplňte na www.cistykraj.cz v sekci pro školy. 

Každá škola může zaslat maximálně 2 zpracované projekty (každý projekt v samostatné obálce). Na zpracování jednoho projektu se může podílet pouze jedna skupina (maximálně 15) žáků, vedoucí projektu (učitel) může být pro obě skupiny žáků shodný. K jednotlivým projektům je zapotřebí připojit jmenný seznam žáků, kteří se na projektu podíleli (viz příloha č. 1 pravidel).

 

3. Kritéria, formální náležitosti

Do soutěže budou přijaty projekty, které budou splňovat tyto náležitosti:

 • projekt bude podán písemně v zalepené obálce, krabici či jiném obalu
 • obálka, krabice či obal budou označeny heslem „Třídíme s Nikitou“
 • projekt bude obsahovat tyto údaje o škole – celý název, adresa, IČ, jméno ředitele školy, jméno vedoucího skupiny (učitel), e-mail, telefon
 • škola se zaregistruje na internetových stránkách projektu cistykraj.cz
 • návrh bude nejpozději do 6. června 2019 do 12:00 hodin doručen na adresu:
  Bc. Klára Machová
  Centrum investic, rozvoje a inovací
  Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

4. Způsob hodnocení, vyhlášení výsledků

Pro hodnocení návrhů bude sestavena hodnotící komise z členů týmu projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

U jednotlivých návrhů bude hodnoceno, zda návrh odpovídá zadání, originalita přístupu, souvislost maskota s tříděním odpadů, nápaditost sloganu/rýmu, kreativita, poutavost a provedení (grafické zpracování) úkolu.

Všechny přihlášené školy, resp. skupiny žáků, soutěží v jedné kategorii a budou hodnoceny společně.

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v úterý 18. června 2019 od 10 hodin v ZOO Dvůr Králové. Podrobnější informace se budou nacházet na internetových stránkách projektu (www.cistykraj.cz) a budou rozeslány všem oceněným školám.

Po vyhlášení výsledků soutěže budou konečné výsledky zveřejněny na webových stránkách „www.cistykraj.cz“ projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Vítězné návrhy projektů budou v měsících srpen a září vystaveny ve vstupních prostorách KÚ Královéhradeckého kraje.

 

5. Výhry a ceny

Hodnotící komise vybere absolutního vítěze - skupinu (školu), která nejlépe zpracuje zadaný úkol (viz bod 1). Vítěz soutěže obdrží poukaz na dvoudenní výlet do ZOO Dvůr Králové včetně stravy a ubytování.

V rámci pobytu bude skupina provedena v ZOO s vlastním průvodcem, který poskytne výklad místy, která jsou veřejnosti obvykle nepřístupná. Pobyt vítězného týmu se plánuje v Hotelu Safari Lodge (ZOO Dvůr Králové nad Labem) v termínuod 18. 6. do 19. 6. 2019.

Pokud je to možné, rezervujte soutěžnímu týmu možnost účastnit se vyhlášení výsledků a případného čerpání vítězné ceny ve výše uvedeném termínu. Výsledky vedoucí týmu (s případnou pozvánkou do ZOO) obdrží do 12. června 2019.

Hodnotící komise vybere 3 nejlépe zpracované úkoly, jejichž realizátoři budou odměněni věcnými cenami.

 

6. Ostatní

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na využití návrhů nebo jejich částí pro veškeré dostupné způsoby propagace.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky soutěže, případně soutěž zrušit.

Kontakt na organizátora soutěže:

Bc. Klára Machová
Centrum investic, rozvoje a inovací
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

tel: 495 817 806, 601 366 690
e-mail:
machova@cirihk.cz,
www.cistykraj.cz

 

Příloha č. 1 Formulář jmenného seznamu členů týmu

 

Účastník registrací na soutěži bere na vědomí zpracování výše uvedených osobních údajů správci za účelem realizace soutěže. Více informací o zpracování osobních údajů je možné nalézt na webových stránkách: www.cistykraj.cz/verejnost-informace-o-ochrane-osobnich-udaju.html.