Exkurze 2022

 

V roce 2022 byly v rámci projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj realizovány celkem čtyři exkurze, které byly součástí seminářů pro obce s rozšířenou působností (ORP).

Během prvního semináře (23. – 24. 6. 2022) účastníci navštívili společnost Lafarge Cement, a.s. v Čížkovicích, která je výrobcem stavebních materiálů na českém i německém trhu. V rámci další exkurze nám byla představena společnost Mondi Štětí, a.s. a podívali jsme se přímo do výroby tohoto závodu.

 

Lafarge Cement, a.s.

  

Mondi Štětí, a.s.

  

 

Během druhého semináře (13. – 14. 11. 2022) účastníkům byla představena společnost EFG Rapotín BPS s.r.o., kde jsme navštívili bioplynovou stanici, což je moderní zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu, například gastroodpadu. Následně jsem navštívili společnost Recovera Využití zdrojů a.s., jejímž posláním je obnova zdrojů jako jsou odpady a zabývá se jejich dalším možným využitím, aby neskončily na skládce. V rámci exkurze jsme viděli třídící linku nebo například kompostárnu.

 

Recovera Využití zdrojů a.s.

  

EFG Rapotín BPS s.r.o.