Třídíme s Želvou Bellou, XIV. ročník 2023

 

Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje o titul „Čistá škola“  

 

 

Smysl, cíl soutěže

Účelem soutěže je podpořit zájem o třídění odpadů žáků základních škol Královéhradeckého kraje. Nedílnou součástí je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků a zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklaci odpadů.

 

Podmínky, pravidla, propozice, ceny

 1. Soutěžní úkol

a) Vytvořte zvíře ze ZOO

 • Inspirací Vám může být Vaše nejoblíbenější zvíře, které můžete vidět v ZOO Dvůr Králové nad Labem
 • K výrobě zvířete musíte použít věci a materiály, které Vám již posloužily a nyní byste je vyhodili do odpadků – staré noviny, kartonový papír, plastové obaly – láhve, víčka, nádoby (např. od pracích prostředků), igelity, sklenice, plechovky, staré příbory, rozbité cedníky, hrnce apod. Nápadům se meze nekladou!
 • K výrobě můžete použít i výrobky a materiály nové – nepoužité (nalepovací oči, textil, přízi apod.), neměly by však tvořit podstatnou (hlavní) část zvířete.
 • Dejte starým věcem a „odpadkům“ druhou šanci a vytvořte z nich něco hezkého…..
 • Pro inspiraci přikládáme několik ilustračních obrázků.

Obsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automaticky

 

b) Vymyslete jméno Vašemu zvířeti

 

c) Napište nám krátké povídání/příběh, básničku nebo hádanku o Vašem zvířeti

 

 1. Podmínky a přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit skupiny žáků (maximálně 15) ze základních škol Královéhradeckého kraje. Přihlášku do soutěže vyplňte na www.cistykraj.cz v sekci pro školy/Soutěže/Přihašovací formulář.

 

Každá škola může zaslat maximálně 2 zpracované projekty (každý projekt v samostatné obálce/krabici). Na zpracování jednoho projektu se může podílet pouze jedna skupina (maximálně 15) žáků, vedoucí projektu (učitel) může být pro obě skupiny žáků shodný. K jednotlivým projektům je zapotřebí připojit jmenný seznam žáků, kteří se na projektu podíleli (viz příloha č. 1 pravidel).

 1.  Kritéria, formální náležitosti

Do soutěže budou přijaty projekty, které budou splňovat tyto náležitosti:

 • projekt bude podán písemně v zalepené obálce, krabici či jiném obalu
 • obálka, krabice či obal budou označeny heslem „Třídíme s želvou Bellou“
 • projekt bude obsahovat tyto údaje o škole – celý název, adresa, IČ, jméno ředitele školy, jméno vedoucího skupiny (učitel), e-mail, telefon
 • škola se zaregistruje na internetových stránkách projektu www.cistykraj.cz
 • návrh bude nejpozději do pátku 9. června 2023 doručen na adresu:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Bc. Klára Machová

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

 1. Způsob hodnocení, vyhlášení výsledků

Pro hodnocení návrhů bude sestavena hodnotící komise z členů týmu projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

U jednotlivých návrhů bude hodnoceno, zda návrh odpovídá zadání, kreativita, originalita příběhu/básničky/hádanky, nápaditost pojmenování zvířete, provedení (zpracování) úkolu.

Všechny přihlášené školy, resp. skupiny žáků, soutěží v jedné kategorii a budou hodnoceny společně.

 

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v úterý 20. června 2023 od 11 hodin v ZOO Dvůr Králové. Podrobnější informace budou rozeslány všem oceněným školám.

 

Po vyhlášení výsledků soutěže budou konečné výsledky zveřejněny na webových stránkách „www.cistykraj.cz“ projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Vítězné návrhy projektů budou v měsících srpen a září vystaveny ve vstupních prostorách KÚ Královéhradeckého kraje.

 1. Výhry a ceny

Hodnotící komise vybere absolutního vítěze - skupinu (školu), která nejlépe zpracuje zadaný úkol (viz bod 1). Vítěz soutěže obdrží poukaz na dvoudenní vstup do ZOO Dvůr Králové včetně stravy a ubytování.

V rámci vstupu bude skupina provedena v ZOO s vlastním průvodcem, který poskytne výklad místy, která jsou veřejnosti obvykle nepřístupná. Pobyt vítězného týmu se plánuje v HOTELU ZA VODOU (Dvůr Králové nad Labem, Poděbradova 2014) v termínu od 20. 6. do 21. 6. 2023.

 

Pokud je to možné, rezervujte soutěžnímu týmu možnost účastnit se vyhlášení výsledků a případného čerpání vítězné ceny ve výše uvedeném termínu. Výsledky vedoucí týmu (s případnou pozvánkou do ZOO) obdrží do 15. června 2023.

 

Hodnotící komise vybere 3 nejlépe zpracované úkoly, jejichž realizátoři budou odměněni věcnými cenami.

 1. Ostatní

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na využití návrhů nebo jejich částí pro veškeré dostupné způsoby propagace.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky soutěže, případně soutěž zrušit.

 

Kontakt na organizátora soutěže:

Bc. Klára Machová

Centrum investic, rozvoje a inovací

Regiocentrum Nový pivovar

Evropský dům

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

tel: 601 366 690e-mail: machova@cirihk.cz

 

 

 

Příloha č. 1 - Formulář jmenného seznamu členů týmu